Skillnaden på Classic och Pro

 Jämfört med varandra kan dessa två fotbollsmål likna varandra väldigt mycket, men det finns dock några skillnader.

Trätjocklek: Pro stolparna är kraftigare än Classic (Micro/Mini/Junior/Senior) 40x75mm. mot 35x60mm. (XL) 80x80mm. mot 65x65mm.

Dvs. Pro målet väger mer och därmed står det lite stadigare på gräsmattan.

Behandling: Pro målet är målat med grunder och 3 gånger träbehandling. Classic-serien har grundats med impregnering.

Dvs. Pro målet har en något bättre hållbarhet på grund av den ordentliga träbehandlingen och du kan förvänta att Classic kräver ett större underhåll än Pro målet.

Nättjocklek: Pro målets nät är kraftigt, 3mm, mot den något tunnare (men bra) 2mm på Classic. Många billiga plast och aluminiumsmål har et nättjocklek mellan 0,4/0,8mm. Så du ska dock inte vara tveksam på nätets hållbarhet, då bägge två är kraftiga.

Dvs. Pro målets nät håller längre och till fler mål i trädgården.

Det är viktigt att betona att Classic INTE är en dålig produkt, det är bare lite mindre stabilt, och lite mindre snyggt att se på (tycker några) och lite mindre härligt att ha stående.

OBSERVERA: Både Pro och Classic omfattas av vår 3 åriga garanti – Läs mer om den här

Se Pro målen här

Se Classic målen här